Start controle/ behandelafspraken

Beste ouder, verzorger of patiënt,
Naar aanleiding van het advies van het RIVM en de KNMT starten wij dinsdag 28 april a.s. met alle controle/ behandelafspraken.

Wij hebben de afgelopen periode de noodzakelijke maatregelen genomen om ons optimaal voor te bereiden op de fase waarin wij weer tandheelkundige zorg mogen gaan verlenen. Uiteraard hebben wij in dit proces nauwgezet de richtlijnen van de overheidsinstanties opgevolgd.

Wij willen er geen misverstand over laten bestaan dat bij elke beslissing die wij nemen, de gezondheid van u als patiënt én onze medewerkers voorop staat. Wij hanteren in onze praktijken de geldende landelijke normen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. Die hoge standaard zullen wij uiteraard ook de komende periode blijven hanteren en waar nodig uitbreiden, om zodoende de gezondheid van u als patiënt te blijven garanderen.
Vanzelfsprekend staan wij ook klaar om alle overige vragen over uw behandeling te beantwoorden.

Wij kijken er naar uit om u op korte termijn weer de uitstekende mondzorg te bieden zoals u van ons gewend bent.

We zullen u over verdere ontwikkelingen blijven informeren.

Team Jeugdtandarts Beuningen / Waalsprong

Geschreven door: Isabelle
op: 22 april 2020
"Super professioneel Team"

– Susan Vleeming

"De juiste aanpak en Deskundigheid"

– Tijn Maaskamp