Niet nagekomen afspraak

Afspraken dienen op tijd (uiterlijk 48 uur van tevoren) afgezegd te worden. Afmelden kan alléén telefonisch.
Afspraken die voor maandag zijn gemaakt dienen afgezegd te zijn op de vrijdag daaraan voorafgaand voor 15.00 uur. Niet tijdig afgemelde behandelingen worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

U ontvangt van ons, ter herinnering, een Email of SMS-bericht wanneer u een afspraak heeft. Daarom dient u te controleren of uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres bij ons correct is ingevoerd. Let wel: dit is een extra service. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Als u geen Email of SMS-bericht heeft ontvangen, betekent het niet dat uw afspraak niet door zal gaan!

Wijzigingen
Wanneer er veranderingen in uw persoonlijke situatie optreden zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie en andere belangrijke informatie dient u deze aan ons door te geven.

Met vriendelijke groet,

Het Team van Jeugdtandarts Beuningen