Hygiëne & Infectiepreventie Coronavirus

Als patiënt / ouder mag u van ons verwachten dat onze Hygiëne & Infectiepreventie streng wordt bewaakt dit bevordert de hygiëne in onze praktijk. De medewerkers krijgen continu feedback en ondersteuning vanuit de organisatie om verspreiding van bacteriën en virussen tijdens het werk te voorkomen

Wat kunt u verwachten?

Onze protocollen inzake Hygiëne & Infectiepreventie worden structureel naar nieuwe ontwikkelingen
geüpdatet. Binnen onze praktijk dragen wij zorg voor uitermate goede hygiëne in het dagelijkse handelen. Hierdoor wordt de patiëntveiligheid bevorderd. Dit doen we onder andere door:

 • Het opstellen, nastreven en toezichthouden van protocollen ter voorkoming van infecties.
 • Continue toetsen of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en het gewenste effect opleveren.
 • Zichtbaar zorgdragen voor hygiëne en steriel werken. Door o.a. het wassen en desinfecteren
  van handen voor en na ieder zorgcontact. Daarvoor zijn er naast iedere behandelunit
  handdesinfectiepompjes en handalcohol terug te vinden.
 • Medewerkers zijn voldoende beschermd door het dragen van mondkapjes om zich hiermee niet alleen zichzelf tegen besmettelijke aandoeningen te beschermen maar ook om de patiënt te beschermen.
 • Er wordt dagelijks door de zogenaamde “Hygiëne” medewerker een werkinstructie inzake
  desinfectie uitgevoerd en bijgehouden. Deze rondes worden d.m.v. een aftekenlijst bijgehouden en gedocumenteerd.
 • Zowel handschoenen, mondkapjes, desinfectie materiaal worden dagelijks in bestelling
  gegeven om het voorraadbeheer op pijl te houden en er géén tekort ontstaat.
 • Pauzes worden in kleine groepjes gehouden.
 • Receptie / telefoon is op werkbare dagen de gehele dag bereikbaar
 • Afstand van minimaal 1,5 meter in de wachtkamers staat duidelijk aangegeven
 • Patiënten wachten niet te lang in de wachtruimte
 • De wachtruimte is voorzien van een luchtzuiveringsapparaat.
 • Bij binnenkomst staat er een desinfectiepaal met twee dispensers opgesteld voor zowel
  ouders op hoogte als op hoogte voor onze kleine patiënten.
 • Mondkapjes voor begeleidpersoon (1) worden beschikbaar gesteld aan de balie.
 • Triageschema moet worden ingevuld en actuele zaken krijgen aandacht en worden
  besproken.
 • Behandelafspraken worden op korte termijn gemaakt en ingepland.

 

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, of u wilt uitgebreide informatie betreffende onze protocollering, dan mag u contact opnemen met de receptioniste. Indien nodig kan de receptioniste u doorverwijzen naar mevrouw in den Bosch, afdeling Hygiëne & Infectiepreventie.

Team Jeugdtandarts Beuningen & Team Jeugdtandarts Waalsprong

"Super professioneel Team"

– Susan Vleeming

"De juiste aanpak en Deskundigheid"

– Tijn Maaskamp